Qədim köklərə malik olan Azərbaycan aşıq
sənəti ənənələrinin davam etdirilməsi və
zənginləşdirilməsində Aşıq Şəmşirin
böyük əməyi vardır.

 

Heydər Əliyev

by kalbajar
Nov 1, 2018

Alacaqmı?

0 comments

 

Hüsnü gözəl, boyu goyçək,

Baxışın can alacaqmı?

Bu sitəmdən bəsdi, əl-çək,

Bizə rəhmin olacaqmı.

 

Qoy dolanım yar, başına,

Bax qəlbimin təlaşına.

Yenə məni atəşinə,

Xumar gözün salacaqmı?

 

Sənin varmı intizarın,

Söylə, kimdi vəfadarın.

Gülə oxşar yanaqların,

Görən o da solacaqmı?

 

Şəmşir desin eşit sözü,

Sənsən ayın, günün özü.

Yarın xumar baxan gözü,

Görən mənsiz dolacaqmı?

New Posts
 • by kalbajar
  Nov 1, 2018

  Gözəl yaraşırsan qoşa bulağa, Yetişibsən ada, sana, ana yurd. Murovla durubsan qulaq-qulağa, Boy çəkmisən asimana, ana yurd. Babama babasan, atama ata, Səndə ilham alıb çatıblar ada. Qailəm verdiyin boyük barata, Süd veribsən sən Qurbana, ana yurd. Ələsgər su içdi daş bulağında, Toy etdi Qurbanla Pilov dağında. Arif məclisində, el yığnağında, Qiymət çatıb gövhər-kana, ana yurd. Boz təpənin damı moruq, qarağat, Dərir dəmirçilər, durmur farağat. Salırrsan sərinə çəmənli çarğat, Bənzəyirsən gülüstana, ana yurd. Qarmaq itirənin gülü, nərgizi, Behbudallar yalı, Qazaxlar düzü. Pir bulaq, qanlı yurd, görəydim sizi, Bir çıxaydım o Çolpana, ana yurd. Açar qanadını Qabaq qılıcı, Gürnəş daş gözlərinin qıyğacı, Ağdaş, Şəfi biçən, Ələm ağacı, Vəsfin gəlməz həddə, sana, ana yurd. Çiyələkli olur Qoçunun beli, Ondan ayrılmamış gözəllər əli. Aran sünbülünü səhərin yeli, Tel kimi darayır yana, ana yurd. Çay çəpəri, Goy qum, Səslənən qaya, Dirənibdi sütun kimi göy çaya. Olur bir ağ maya, çatanda yaya, Gah bürünür boz dumana, ana yurd. Yasəmənli Göy qum, var, yadımdadı, Şəmşirin o yerdə qoyulub adı. Anam səndə çox telini daradı, Sənsən mənə şirin ana, ana yurd. 1970
 • by kalbajar
  Nov 1, 2018

  Alışıram şamlar kimi, Düşəndə hər sözün, ana. Yoxsa məni yetim qoydun Bilə-bilə özün, ana. Mənə ömür diləyirdin, Üzümə gül ələyirdin. Hey açırdın, bələyirdin Çəkdin oğul nazı, ana. Arılar tək sızıldaram, Ana, sənsiz biqəraram. Cüyür kimi axtararam Bulaqlardan izin ana. Yerdə necə dayanısan, Daha çətin oyanısan. Sanki dağlar tərlanısan Murovun, Kəpəzin, ana. Şəmşir ağlar, sərvinazdım, Dərd üz verdi, nələr yazdım. Yüz yaşında qocalmazdım Mənə baxsa gözün, ana. 1968
 • by kalbajar
  Nov 1, 2018

  Sözüm bəyənilsə açar beh-bazar, Arif olan qiymətini ala-hey. Cavanlıqdan məskənimdi bu dağlar, Buz bulaqlı, sıx meşəli tala-hey. Kim üzdü torpaqdan bir qızıl gülü, Yarısa baxtından bir qız il günü. Bülbüllər sevmişdi bir qızıl gülü, Açsa qonmaz yüz min nərgiz, lala hey. Çatanda ömrünün sanı Şəmşirin, Bir quşdu cəsəddə canı Şəmşirin. Adı sağdı, özü hanı Şəmşirin, Qohum, qardaş onda yada sala hey.

MEHDİ HÜSEYN 73, MƏNZİL 1        |        (+994 12) 492-68-28        |        NFO@DEDESHEMSHİR.COM        |        FACEBOOK        |        YOUTUBE