top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Çərkəz XÖLƏZƏKLİ


Qu­li­yev Çər­kəz Mə­həm­məd oğ­lu 1920-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Xö­lə­zək kən­din­də ana­dan olub. İkin­ci Dün­ya mü­ha­ri­bə­si­nin ve­te­ra­nı, bi­rin­ci qrup əlil idi. 1993-cü il­də er­mə­ni­lər Kəl­bə­cəri iş­ğal edən­də doğ­ma kən­din­dən çıx­ma­yan Çər­kəz ki­şini er­mə­ni­lər­ gi­rov gö­tü­rür­lər. Hə­mişə be­linə hər­bi kə­mər qur­şa­yan ağ­saq­qa­lın kə­məri yenə də be­lin­də imiş. Er­məni qul­duru onun kə­mə­rin­dən  ya­pı­şıb de­yir ki, aç bu kə­məri ver mə­nə, sənə daha kə­mər ya­raş­mır. Çər­kəz Qu­li­yev acı-acı gü­lüm­sə­yir: -Bu kə­məri ki­şi­lər bağ­la­yır, ga­vur, sə­nin kimi tül­kü dı­ğa­lar yox,-de­yib er­mə­ni­nin si­fə­tinə tü­pü­rür…­ Say­sız-he­sab­sız qoş­ma, gə­ray­lı müəl­li­fi­nin təəs­süf ki, bu gün əli­miz­də cəmi iki şeri qalıb.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page