top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

ŞAHLAR ƏSGƏROV

Updated: Jun 29, 2018


Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin

üzvüdür.

Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu, 1941-ci il

iyun ayının 15-də Kəlbəcər rayonunun Xallanlı

kəndində anadan olmuşdur. O,1958-ci ildə

Kəlbəcər qəsəbə orta məktəbini qurtarıb, həmin il

Azərbaycan Döblət Universitetinin fizika

fakültəsinə daxil olub, 1963-cü ildə universiteti

müvəffəqiyyətlə bitirib, təyinatla üniversitetdə

saxlanılmışdır. Bir ildən sonra aspiranturaya

daxil olmuş və akademik L.A.Senanın rəhbərliyi

altında elmi iş aparmaq üçün Lelinqrad Sabit Cərəyan İnstitutuna ezam

olunmuşdur. Aspiranturanı qurtardıqdan sonra o, universitetdə müəllim, baş

müəllim, dossent vəzifələrində işləmişdir. 1994-1995-ci illərdə Bakı Dövlət

Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektoru olmuşdur. Hal-hazırda

həmin universitetin professorudur.

Ş.Q.Əsgərov 1970-ci ildə “Alçaq enerjili civə ionları ilə metalların

tozlanmasının tədqiqi” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş və elmlər

namizədi adını almışdır. Bu mövzu idarə olunan termo-nüvə reaksiyasının

“plazma-divar” probleminin bir hissəsidir. Əsgərovun bu sahədə aldığı

nəticələr “Scilnce Citation index” jurnalına görə elmi ictimaiyyətə yaxşı

məlumdur və daim istinad olunur. Onun təkçə bir işinə (FTT, 1969) dünya

ədəbiyyatında istinadların sayı 20-ni ötmüşdür. Bu işdə alınmış nəticələr

Yapon alimləri tərəfindən yazılmış 81 səhifəlik bir xülasə məqalənin

“Atomic date and Nucrear date tables 31, p 1-80,1980” səhifəsində istifadə

olunmuşdur.

1974-cü ildə Danimarkanın Texniki Universitetinin “Yarımkeçirici

priborlar” laboratoriyasında bir illik elmi staj keçmişdir və qeyribircinsliliyin

metal yarımkeçirici kontaktının xassələrinə təsirini

öyrənmişdir. O, “Qeyri-bircins metal-yarımkeçirici kontaktının fizikası”

elmi istiqamətinin yaradıcılarından biridir. Bu istiqamətdə onun aldığı elmi

nəticələr keçmiş SSRİ–nin bütün məşhur jurnallarında çap olunmuşdur.

(Radiofizika, 1986 N8; Radiotexnika və Elektronika, 1986 N11,

Radiotexnika, 1989 N1; Mikroelektonika, 1987 N4, 1995 N5 və s.).

Əsgərov metal yarımkeçirici kontaktının qeyri-bircins modellərini

hazırlamış, təcrübi nəticələrlə modelin doğruluğunu sübut etmişdir. Metal15

yarımkeçirici, metal-vakum kontaktının əsas parametrləri (baryerin

hündürlüyü və Ricardson Sabiti) arasında korrelosion aslılıq olduğunu

göstərmişdir.

1979-cu ildə Helsinki Universitetində üç aylıq elmi ezamiyyətdə

olarkən, professor M.Lukkala ilə “Fotoakustik mikroskopla mikrostruktur

deffektlərinin qeyd edilməsi” probleminin üzərində işləmiş və aldığı

nəticələri qısa müddətdə “Elektron lett” jurnalında çap etmişdir.

Əsgərov 150-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Onun

nümizmatika, kriminalistika və tətbiqi incəsənət sahələrində ixtiraları

vardır. 40-dan çox Beynəlxalq və Ümumittifaq elmi konfanslarda

məruzələrlə çıxış etmişdir. Dünyanın məşhur alimlərindən L.Sena,

V.Yurasova, V.Strixa, M.Lukkala, P.Preyn, L.Şelyakin, A.Şkavro və

digərləri ilə əməkdaşlıq edərək birgə məqalələr çap etdirmişdir.

1992- ci ildə “Toxunma sərhədlərinin qeyri-bircinslik dərəcəsinin

metal-vakum, metal-yarımkeçirici strukturlarına təsiri” mövzusunda

dissertasiya medafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru adını almışdır.

1990-cı ildə BDU–da “Amorf təbəqələr” Elmi tədqiqat laboratoriyası

yaratmış və hal-hazırda həmin laboratoriyanın elmi rəhbəridir.

Ş.Q.Ələsgərov pedaqoji elmi kadrların hazır lanmasında fəal içtirak

etmişdir. Onun rəhbərliyi altında, fiziki elektronikanın müxtəlif sahələrində

10 nəfər namizədlik dissertsiyasını müdafiə etmiş, yüzlərlə gənc diplom işi

yazmışdır.1970-ci illərdən bəri o, Universitetdə “Emissiya elektronikası”,

“Mikroelektronika”, “Radioelektronika”, “Radiofizika” fənlərindən

mühazirələr oxuyur.

Ş.Q.Ələsgərov son illərdə Azərbaycanda gedən siyasi-ictimai

proseslərə biganə qalmayaraq, dövi mətbuatda 90-dan çox elmi publisistik

məqalələrlə çıxış etmişdir. Siyasi mübarizəyə qoşularaq, YAP-ın

yaradılmasında yaxından iştirak etmişdir. YAP Siyasi Şurasının üzvüdür.

Keçid dövrü yaşayan ölkəmizdə ictimai-siyasi mühiti aydımlaşdırmağa

kömək niyyəti ilə Azərbaycan prezidenti H.Əliyev cənablarının söylədiyi

müdrik kəlamları, fəlsəfi fikirləri toplayaraq prof. S.Xəlilovla birlikdə,

1997-ci ildə üç kitab şəklində (“Müstəqillik yolu”, Aforizmlər və

Quotationic, Aforizm –Aforizmlər”) çap etdirmişlər. “Keçid dövrünə fəlsəfi

baxış”, Bakı 1998, və “Birliyin mayası haqq-ədalətdir” Bakı,1998, kitabları.

Ələsgərov 1995-ci ildən YAP-dan Azərbaycan Respublikası Milli Məclisə

deputat seçilmişdir. Milli Məclisin Elm və təhsil məsələləri daim

komissiyasının üzvüdür. Elmi işçilər və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən

“Patent” Qanunun hazırlayan işçi qrupa rəhbərlik etmiş və bunun Milli

Məclisdə qəbuluna nail olmuşdur. Ələsgərəv Ali Atesstasiya

16

Komissiyasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Ali Ekspert

Komissiyasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.

O, eyni zamanda istedadlı publisistdir. Onun indiyə qədər çap

olunmuş publisistiq məqalələrinin siyahısını oxuculara çatdırmağı məqsədə

uyğun sayırıq. Həmin məqalələr ayrı-ayrılıqda yəni 1990-1991-ci illərdə 4,

1992-ci ildə 3, 1993-cü ildə 7, 1994-cü ildə 9, 1995-ci ildə 12, 1996-cı ildə

14, 1997-ci ildə 18, 1998-ci ildə isə 11 dəfə (cəmi 78) respublikanın

müxtəlif qəzet və jurnallarında çap olunmuşdur.

Yüksək elmi fəaliyyətinə görə 2001-ci ildə prezident fərmanı ilə

Şahlar Əsgərova “Şöhrət” ordeni və “Əməkdar elm xadimi” kimi fəxri ad

verilmişdir.

Atası Əsgərov Qacay Nurullah oğlu ali partiya təhsili almış, uzun

illər Kəlbəcər rayonunda partiya və dövlət idarələrində rəhbər vəzifələrdə

çalışmışdır. İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş və müharibə əlili

olmuşdur. 1971-ci ildə Kəlbəcərdə vəfat etmişdir.

Anası, Əsgərova Marağa Əmrah qızı evdar qadındır, pensiyaçıdır.

Şahlar müəllimin qardaşı Yaqub Əsgərəv Respublika Ali

Məhkəməsinin üzvüdür. Onun digər bacıları və qardaşı qaçqın statusu ilə

Bakıda və Gəncədə yaşayırlar.

Əsgərov evlidir. Həyat yoldaşı, Əsgərova Aləmaz Zülfüqar qızı Bakı

şəhəri 67 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyir.

Oğlanları –Əsgərov Anar Şahlar oğlu Bakı Politologiya və Sosial

idarəetmə İnstitunun magistraturasında, Əsgərov Vüqar Şahlar oğlu isə,

Qərb Universitetinin magistraturasının birinci kursunda oxuyur.


Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page