Ələmdar KEŞTƏKLİ

Ə­ləm­dar Nə­ri­man oğ­lu Əmi­ras­la­nov 1958-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Keş­tək kən­din­də ana­dan olub.  Kəl­bə­cər­də or­ta mək­tə­bi, son­ra Ba­kıda Slav­yan Uni­ver­si­te­ti­nin Rus dili və ədə­biy­yatı fa­kül­tə­sini bi­tir­dik­dən son­ra doğ­ma yur­da qa­yı­da­raq, Yel­li­cə, Ar­mud­lu, Tək­dam, Hə­sən­lər kənd mək­təb­lə­rin­də müəl­lim  iş­lə­miş­dir. Ə­ləm­dar Keş­tək­li­nin in­diyə kimi iki şer ki­tabı çap­dan bu­ra­xıl­mışdır.

37 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.