top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

58 elmi əsərin, 55 elmi məqalənin, 4 ixtiranın və 1 kitabın müəllifi - CƏSARƏT ƏLƏDDİN OĞLU CAMALOV

Updated: May 15, 2023


Camalov Cəsarət Ələddin oğlu 26 yanvar 1978-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun Milli kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.

1 sentyabr 1985-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Milli kəndində 1-ci sinfə

getmişdir. 2 aprel 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonu erməni ordusu tərəfindən işğal

olunduqdan sonra ailəsi ilə birlikdə məcburi köçkün kimi Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində Ambulatoriyada yaşayıb. 10 iyun 1993-cü ildə Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində 9-cu sinfi “əla” qiymətlərlə bitirmişdir.


C.Ə.Camalov valideyninin iş yeri olmadığı üçün 12 iyun 1993-cü ildə Oğuz

rayonunun Mollalı kəndinə köçüblər. 1 sentyabr 1993-cü ildə Oğuz rayonunun Mollalı kəndində orta məktəbin 10-cu sinfinə gedib. 1995-ci ildə Oğuz rayonunun Mollalı kəndində orta məktəbi “əla” qiymətlərlə bitirmişdir.

Ali təhsili: C.Ə.Camalov 1995-ci ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

(Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin) “Kimya texnologiyası və

biotexnologiya” fakültəsini “İnşaat yapışdırıcıları və keramikanın kimyəvi texnologiyası” ixtisasına daxil olmuşdur. 1999-cu ildə həmin ixtisası bitirib və mühəndis texnoloq ixtisasına yiyələnmişdir.


Elmi dərəcələri: C.Ə.Camalov 1999-cu ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat

Universiteti, “Kimya texnologiyası və biotexnologiya” fakültəsini “Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olub və 2001-ci ilin iyul ayında magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirib həmin ixtisası üzrə magistr elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.


C.Ə.Camalov 2001-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan Memarlıq və İnşaat

Universiteti, “İnşaat materialları və məmulatları” ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil olubdur. 16 sentyabr 2005-ci ildə (şifrə:-05.23.05) texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almaq üçün “Kompleks üsullar vasitəsi ilə monolit betonun inşaat-texniki xassələrinin yaxşılaşdırılmasının tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən 04 aprel 2006-cı il tarixli (protokol №11-k) qərarı ilə texnika elmlər namizədi (texniki elmləri üzrə fəlsəfə doktoru) alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

C.Ə.Camalov 2009-cu ildən Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat

İnstitutunun “İnşaat materiallari və konstruksiyaları” laboratoriyasında doktoranturaya daxil olub və 20 aprel 2018-ci il tarixində 3305.03 - “İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular” ixtisası üzrə texnika elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “İstehsalat bina və qurğularının karkas elementlərinin etibarlılığının və uzunömürlülüyünün artırılması yollarının tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək,


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən 04 iyul 2018-ci il tarixli (protokol №11-R) qərarı ilə texnika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.


Elmi adı: C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali

Attestasiya Komissiyasının (10-k nömrəli protokol) 28 mart 2012-ci il tarixli Qərarı ilə Dosent elmi ada layiq görülmüşdür.


Elmi fəaliyyəti: C.Ə.Camalov 2009-cu ildən Azərbaycan İnşaat və Memarlıq

Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “İnşaat materiallari və konstruksiyaları” laboratoriyasında hal- hazırk dövrə qədər (əmək müaqviləsi ilə) böyük elmi işçi kimi elmi fəaliyyətini davam etdirir. C.Ə.Camalov 2014-cü ildən etibarən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitenin nəzdində İnşaat Kollecinin 040555 “Tikinti məmulatları və konstruksiyalarının istehsalı” ixtisası üzrə bitirən tələbələrin hazırlıqlarını qiymətləndirmək üçün Dövlət Attestasiya Komissiyasına sədr təyin olunmuşdur.


C.Ə.Camalov 2020-ci ildən etibarən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat

Universitenin nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvü və Seminar

Müdafiə Şurasının sədri təyin olunmuşdur.


C.Ə.Camalov Təhsil fəaliyyəti dövründə respublikada və xaricdə keçirilən bir çox

simpozium, seminar və konfranslarda iştirak etmişdir.


C.Ə.Camalov təhsil aldığı müddətdə müxtəlif dərəcəli diplom və mükafatlara layiq görülmüş, 58 elmi əsərin, o cümlədən 55 elmi məqalənin, 2 ixtiranın və 1 kitabın (monoqrafiya) müəllifidir.


İşlədiyi təşkilatların adı və tutduğu vəzifələri: C.Ə.Camalov 1999-2001-ci

illərdə S.Ə.Dadaşov adına Elmi-tədqiqat və Layihə-konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu, “Beton və monolit beton” laboratoriyasında baş laborant, 2001-2004-cü illərdə aparıcı mühəndis, 2004-2006-cı illərdə baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.


C.Ə.Camalov 2006-2007-ci illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Tikintidə

Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi, S.Ə.Dadaşov adına Elmi-tədqiqat və Layihə- konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu, “İnşaat keramikası” laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.


C.Ə.Camalov 2007-2009-cu illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Fövqəladə halların

xəbərdar edilməsi Baş İdarəsinin Tikinti təhlükəsizliyə nəzarət şöbəsinin baş məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır.C.Ə.Camalov 2009-2011-ci illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Fövqəladə halların

xəbərdar edilməsi Baş İdarəsi, Sənayedə, tikinti və dağ-mədən işlərində təhlükəsizliyin təşkili sektorunda baş məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır.


C.Ə.Camalov 2011-2016-cı illərdən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Fövqəladə

halların xəbərdar edilməsi Baş İdarəsi, Sənayedə, tikinti və dağ-mədən işlərində

təhlükəsizliyin təşkili sektorunun müdiri vəzifəsində çalışmışdır.


C.Ə.Camalov 8 dekabr 2016-cı ildən 19 yanvar 2017-ci ilə dək Fövqəladə Hallar

Nazirliyi, Fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və daxili təhlükəsizlik Baş İdarəsi,

Əhalinin və ərazilərin təhlükəsizliyinin təşkili şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində

çalışmışdır.


C.Ə.Camalov 19 yanvar 2017-ci ildən 01 mart 2019-cu ildək Fövqəladə Hallar

Nazirliyi, Fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və daxili təhlükəsizlik Baş İdarəsi,

Əhalinin və ərazilərin təhlükəsizliyinin təşkili şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.


C.Ə.Camalov 01 mart 2019-cu ildən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Fövqəladə

halların xəbərdar edilməsi və daxili təhlükəsizlik Baş İdarəsi, Fövqəladə halların

xəbərdar edilməsi işinin təşkili idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır.

İşlədiyi dövrdə təltifləri: C.Ə.Camalov işlədiyim dövrlərdə müxtəlif dərəcəli

hədiyyələrlə və medalla təltif olunmudur.


C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin 25 fevral

2009-cu ildə 2-ci dərəcəli dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin 16 mart

2012-ci il ildə 1-ci dərəcəli dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin 16 dekabr

2013-cü il ildə dövlət qulluğunda fərqləndiyi və əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Fəxri

Fərmanla təltif olunmuşdur.


C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin 16 mart

2015-ci il ildə dövlət qulluqçusunun kiçik müşaviri ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin 29 mart

2019-cu il ildə dövlət qulluqçusunun müşaviri ixtisas dərəcəsi verilmişdir.

C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illik

yubleyində medalla təltif olunmuşdur.


C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illik

yubleyində medalla təltif olunmuşdur.


C.Ə.Camalov Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin 14 dekabr

2018-ci il ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 13 illik yubileyi və nazirlik işçilərinin peşə bayramı münasibətilə “Xidmətə görə” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.


C.Ə.Camalov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı "Müasir Tikinti Texnikasının Əsasları" adlı kitabı işıq üzü görmüşdür.
Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page