top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

AĞDABANLI QURBAN


Aşıq Qur­ban Mə­şədi Mə­hər­rəm oğ­lu 1859-cu il­də Kəl­bə­cə­rin Də­mir­çi­dam kən­din­də ana­dan ol­muş, son­ra­lar Ağ­da­bana kö­çə­rək öm­rü­nün so­nu­na­dək, yəni 1925-ci il­ədək orada ya­şa­mış­dır.  Azər­bay­can və fars  dil­lə­rin­də mü­kəm­məl məd­rəsə təh­sili al­mış Qur­ban Mə­şədi Mə­hər­rəm oğ­lu­nun kül­li miq­dar­da qoş­ması, gə­ray­lısı, mü­xəm­məsi, di­va­nisi, təc­nisi və s. for­ma­lar­da şer­ləri aşıq­la­rın və el-obanın dil­lər əz­bəri ol­muş­dur. Aşıq Ələs­gər kimi məş­hur us­tad­lar­la dost­luq et­məsi bir daha gös­tə­rir­di ki, Qur­ban Ağ­da­ban­lı nəin­ki öz müasirlərinə, son­rakı nə­sil­lərə də ör­nək söz sa­hibi ol­muş­dur. Aşıq Qur­ba­nın Növ­rəs İman və Bi­mar Əli ilə ma­raq­lı de­yiş­mə­ləri də yad­daş­lar­dan ya­zılı ədə­biy­yata keç­miş­dir. Onun əl­yaz­ma­la­rını oğlu, bu gün aşıq ədə­biy­ya­tın­da Dədə  zir­və­sinə  ucalan Dədə Şəm­şir qo­ru­yub sax­la­mış, ustad sənətkarın bir sıra şer­ləri son­ra­lar ki­tab­ça şək­lin­də çap edil­miş­dir.


Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page