top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Adil DƏLİDAĞLI

A­dil Se­yi­dov 1967-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Nə­cə­fa­lı­lar kən­din­də ana­dan olub. 1995-ci il­də M.F. Axun­dov adına APİ-ni fərq­lən­mə dip­lomu ilə bi­ti­rib. 1996-cı il­də No­vo­si­birs­k şə­hə­rin­də müəl­lim­lik fəa­liy­yə­tinə baş­la­yıb. Son­ra Və­tənə qa­yı­da­raq 1998-ci il­də Ba­kı­dakı 88 say­lı li­sey­də, 1999-cu il­də isə Bi­nə­qədi ra­yo­nun­dakı 157 say­lı mək­təb­də ix­ti­sası üz­rə müəl­lim iş­lə­yib. 2003-cü il­dən hə­min mək­təb­də di­rek­tor müa­vi­ni­dir. “Pa­lit­ra”, “Qa­nun sə­si”, “Ye­ni­lik”, “Me­dia Azər­bay­can” qə­zet­lə­rin­də, “Qi­sasa ça­ğı­rır” al­ma­na­xın­da bir neçə şeri dərc olunub.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page