Azərbaycan əsgəri, bizi töhmətdən qurtar - Möhtəşəm ithaf


Azərbaycan əsgərinə Moskvadan məktub


Sənə əhsən deyirəm, Azərbaycan əsgəri!


Yurd həsrəti qəlbimi qarsdı, yandırdı, yaxdı,

Qarabağı görmürəm bilirsən neçə vaxtdı,

Gözlərimdən sevincdən qürbət eldə yaş axdı,

Caldığın hər qələbə könlümün şah əsəri,

Sənə əhsən deyirəm, Azərbaycan əsgəri!

Qoy titrəsin düşmənlər sənin sücaətindən,

Sevinim zəfərindən, şanından, şöhrətindən,

Şirin nəğmələr qoşum, danışım qüdrətindən,

Silim ürəyimdəki o nisgili, qəhəri,

Sənə əhsən deyirəm, Azərbaycan əsgəri!

Neçə ildir qurumur anaların göz yaşı,

Dağların həsrətindən yanıb bağrımın başı,

Qurtar qələbə ilə bu döyüşü, savaşı,

Sevinclə, gülə-gülə açım aydın səhəri,

Sənə əhsən deyirəm, Azərbaycan əsgəri!

Qürbətdə haqsızlığa birtəhər gərdim sinə,

Üç rəngli bayrağımı öpürəm dönə-dönə,

Anaların arzusu qıyma gözündə sönə,

Xalqımın ümid yeri, xalqımın pənah yeri 

Sənə əhsən deyirəm, Azərbaycan əsgəri!

Qonşu namərd, hiyləgər başımızın bəlası,

Axı hələ bitməyib haqq-ədalət davası,

Yerdə qalmasın daha şəhidlərin qisası. 

Qədəmindən gül açsın Qarabağın hər yeri,

Sənə əhsən deyirəm, Azərbaycan əsgəri!

Qanla doyan torpaqda çiçək becər, gül becər,

Sən qələbə qazansan dərdimiz itər, keçər,

Gözü yolda qalıbdı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər.

Dəlidağın başından bir müjdə göndər bəri

Sənə əhsən deyirəm, Azərbaycan əsgəri!

Dünya heyrət içində bizi heyrətdən qurtar

Bu bəladan, bu dərddən, ağır zillətdən qurtar,

Azərbaycan əsgəri, bizi töhmətdən qurtar,

Tariximə həkk elə qələbəni, zəfəri,

Sənə əhsən deyirəm, Azərbaycan əsgəri!

Nəsib Verdiyev,

Moskva 05.04.2016

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.