top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Balabançı NƏCƏF

Nə­cəf Kə­rim oğ­lu Nə­cə­fov 1940-cı il­də Kəl­bə­cə­rin Aşağı Ay­rım kən­din­də anadan olub. Ma­hir ba­la­ban­çı kimi ta­nı­nıb. 1965-ci il­dən Aşıq Şəm­şir adına Kəl­bə­cər ra­yon mə­də­niy­yət evi Xalq aşıq­lar an­samb­lı­nın fəal üzv­lə­rin­dən­dir. 1987-ci il­də Sank­t-Pe­ter­burq­da ke­çi­ri­lən on be­şin­ci Ümu­mit­ti­faq Xalq Ya­ra­dı­cı­lığı Fes­ti­va­lı­nın və Azər­bay­can aşıq­la­rı­nın dör­dün­cü qu­rul­ta­yı­nın iş­ti­rak­çısı olub və dip­lom, fəx­ri-fər­mana la­yiq gö­rü­lüb. Sözü ba­la­ban­da qan­dı­ran us­tad hər­dən  aşıq şeri for­ma­la­rın­da qə­lə­mini də sı­na­yır. 1999-cu il­də “Qaş qa­ral­dı, göz gör­mə­di” ki­tabı işıq üzü görüb.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page