top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Behbud QANDALOĞLU


1925-ci il­də Kəl­bə­cə­rin İl­yas­lar kən­din­də ana­dan olub. 25 il kol­xoz­da mü­ha­sib, baş mü­ha­sib və­zi­fə­sin­də iş­lə­yib. Or­ta mək­təb­də oxu­duğu il­lər­dən şer yaz­mağa baş­la­yıb. Saz ça­lıb, söz qoş­mağı Aşıq Bəs­ti­dən və Dədə Şəm­şir­dən öy­rə­nib. Kəl­bə­cər­li şair­lər­lə, o cüm­lə­dən Bəh­mən Və­tə­noğ­lu ilə ma­raq­lı de­yiş­mə­ləri aşıq­lar tə­rə­fin­dən məc­lis­lər­də ifa olu­nur. Beh­bud Qan­da­loğ­lu 1993-cü ilin ap­rel ayın­da Kəl­bə­cə­rin er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən iş­ğa­lın­dan son­ra Gən­cə əra­zi­sin­də, daha doğ­ru­su, Xan­lar­la Gən­cə­nin ara­sın­da son­ra­dan sa­lın­mış Mu­rov­dağ qə­sə­bə­sin­də məs­kun­la­şıb. Çap olu­nası xey­li şer­ləri vardır.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page