top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Dəmirçi ABBAS


Mus­ta­fa­yev Ab­bas Ab­dul­la oğ­lu 1934-cü il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Ağ­ca­kənd kən­din­də ana­dan olub. Hələ uşaq yaş­la­rın­dan zəh­mət­lə bö­yü­yən Ab­bası ye­ni­yet­mə çağ­la­rın­dan atası kənd­lə­rin­də də­mir­çi ya­nına şə­yird qo­yub. Bir neçə il ər­zin­də Ab­bas bü­tün ət­raf­da ta­nın­mış də­mir­çi olub. Daha son­ra o, bən­na sə­nə­tinə də yi­yə­lə­nib. Tə­sa­düfi qəza nə­ti­cə­sin­də Ab­bas xəs­tə­lə­nib və ay­lar­la yuxu üzünə həs­rət qa­lıb. Müa­licə olu­nub  sa­ğal­dıq­dan son­ra, 43 ya­şın­dan baş­la­ya­raq şer ya­zıb. Kəl­bə­cər iş­ğal olun­duq­dan son­ra Yev­lax şə­hə­rin­də məs­kun­la­şan Də­mir­çi Ab­bas bu il­lər­də də yurd həs­rəti ilə xey­li şer­lər ya­zıb. Sağ­lı­ğın­da şai­rin 4 ki­tabı işıq üzü gö­rüb. 1994-cü ilin may ayında vəfat edib. Ölü­mün­dən son­ra isə «Mən necə gü­lüm» ki­tabı oxu­cu­la­rına ya­di­gar qa­lıb. Azər­bay­can Ya­zı­çı­lar Bir­li­yi­nin üz­vü olub.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page