top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Elşən ƏZİM


Ə­zi­mov El­şən Bax­şe­yiş oğ­lu 1975-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Zül­fü­qar­lı kən­din­də ana­dan olub. 2002-ci il­də Gən­cə Döv­lət Pe­da­qoji Uni­ver­si­te­ti­nin fi­lo­lo­giya fa­kül­tə­sini bi­ti­rib. İlk şeri 1998-ci il­də “Sə­da” qə­ze­tin­də dərc olu­nub. Son­ra­lar “Ədəbiy­yat», “525-ci qə­zet”, “Ə­da­lət”, “Za­man”, “Yeni Azər­bay­can”, “Sə­hi­fə­lər” qə­zet­lə­rin­də və “A­zər­bay­can” jur­na­lın­da şer­ləri çap olu­nub. 2003-cü il­dən Azər­bay­can Ya­zı­çı­lar Bir­li­yi­nin üz­vü­dür. “Kön­lümə ya­ğan ya­ğış” (Ba­kı, “Şur”-2000) ad­lı şer­lər ki­ta­bı­nın müəl­li­fi, “Sov­qat” uşaq qə­ze­ti­nin baş re­dak­torudur.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page