top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Hacı Sabir MİKAYIL


Mi­ka­yı­lov Sa­bir Hey­dər oğ­lu Kəl­bə­cə­rin Də­rə­qış­laq kən­din­də ana­dan olub. Sə­nət­kar­lığı ilə ta­nı­nıb: Kəl­bə­cər tə­mir-ti­kin­ti ida­rə­sin­də ça­lı­şıb. Tor­paq­la­rı­mıza yağı diş qı­ca­yan ilk vaxt­lar­da kö­nül­lü özü­nü­mü­dafiə dəs­təsi ya­ra­da­raq, Er­mə­nis­tan­la həm­sər­həd olan Dik­yurd yay­la­ğın­da zas­tava ko­man­diri olub. Öm­rü­nün “50-ci ba­har­”ını sən­gər­də ke­çi­rib. Şe­rin müx­tə­lif for­ma­la­rın­da qə­lə­mini sı­na­yır. 1998-ci il­də Həcc zi­ya­rə­tin­dən olub. “Gö­zəl­liyə gül ol­maq­dan nə sən doy­dun, nə mən, dağ­lar” ad­lı ilk ki­tabı 2001-ci il­də çap­dan çıxıb.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page