top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Mirsəyyaf ZAMANLI


Mir­səy­yaf Za­man­lı 1948-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Ağ­ya­taq kən­din­də ana­dan olub. Kəl­bə­cə­rin Zül­fü­qar­lı kən­din­də sək­ki­zil­lik, Gən­cə şə­hə­rin­də or­ta mək­təbi bi­ti­rib. N. Zər­dabi adına Gən­cə Döv­lət Pe­da­qoji İns­ti­tu­tuna da­xil ola­raq 1968-ci il­də oranı bi­ti­rib. Hər­bi xid­mət­dən qa­yı­dıb Kəl­bə­cə­rin Şur­tan və Moz Qa­ra­çan­lı kən­din­lərində müəl­lim­lik edib. Kəl­bə­cə­rin iş­ğa­lın­dan son­ra Ba­kıda məs­kün­la­şıb. Ba­kı­dakı 108 say­lı Kəl­bə­cər or­ta mək­tə­bin­də dil-ədə­biy­yat müəl­li­mi­dir. Mirsə­yyaf Za­man­lı Azər­bay­can Ya­zı­çı­lar Bir­liyi­nin üz­vü­dür. Bir neçə şer­lər ki­ta­bı­nın müə­lli­fi­dir.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page