Vaqif HƏSƏNOĞLU


Bay­ra­mov Va­qif Hə­sən oğ­lu 1951-ci il­də Kəl­bə­cər­də ana­dan olub. Gən­cə Po­li­tex­nik Tex­ni­ku­munu bi­ti­rib. Gənc yaş­la­rın­dan şer yaz­mağa baş­la­yıb. Şer­ləri “Ul­duz”, jur­na­lın­da, “A­zər­bay­can gənc­lə­ri”, “Ye­ni­lik” qə­zet­lə­rin­də dərc olu­nub. Kəl­bə­cə­rin iş­ğa­lın­dan son­ra Xan­lar ra­yo­nun­dakı Mu­rov­dağ qə­sə­bə­sin­də məs­kun­la­şan Va­qif Hə­sə­noğ­lu­nun şer­ləri in­di daha çox yurd həs­rəti üs­tün­də köklənib

7 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.